Övriga projekt

Naturhistoriska Riksmuseet och Stockholms Akademiska Forum samarbetar sedan hösten 1999 med att bemanna utställningar på Naturhistoriska Riksmuseet med guider. Under 2007 gäller samarbetet utställningarna ”Natur i Sverige”, ”4,5 miljarder år – jorden och livets historia”, ”Liv i vatten”, ”Uppdrag klimat”, ”Se hjärnan” och Linnéutställningen. Stockholm Akademiska Forum bemannar utställningarna med studenter från Stockholms universitet. StAF…

Läs vidare

Study in Stockholm

Study in Stockholm är ett samarbete mellan 21 universitet och högskolor i Stockholm. Study in Stockholm har som övergripande syfte att marknadsföra Stockholmsregionen som ett attraktivt kompetenscentrum för högre studier och forskning för att därmed öka antalet utländska studenter, doktorander och gästforskare vid universitet och högskolor i Stockholm. Study in Stockholm skall fungera som ett…

Läs vidare

Kunskapslotsen

Kunskapslotsen bygger hållbar struktur för kunskapsmatchning mellan akademi och företag i Stockholmsregionen Stockholms Akademiska Forum, StAF,* driver projektet Kunskapslotsen där fem högskolor tillsammans arbetar för att öka samverkan med företag. De fem högskolorna är Karolinska Institutet, Konstfack, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Södertörns högskola. Projektet är en 3-årig satsning (2008-2010) med en total budget…

Läs vidare

Mångfaldsgruppen

En angelägen uppgift inom högskolevärlden är att öka den sociala och etniska mångfalden. På Stockholms Akademiska Forum aktualiseras denna fråga framförallt i mångfaldsgruppen: personer från högskolorna som arbetar med breddad rekrytering, likabehandling, jämställdhet och mångfald. Tack vare deras arbete har samarbeten med gymnasieskolan och andra aktörer inom utbildningsväsendet kunnat samordnas, effektiviseras och förbättras. Mångfaldsgruppen driver…

Läs vidare

Vilka är Stockholms Akademiska Forum

Stockholms Akademiska Forum, StAF, har funnits sedan 1998 och är en samlingsorganisation för 21 högskolor i Stockholm, allt från tekniska högskolor och vårdhögskolor till högskolor med humaniora, juridik, ekonomi eller konst. Stockholms Akademiska Forum ska profilera Stockholm som ett nationellt och internationellt akademiskt centrum. Syftet är att studenter, näringsliv, och internationella aktörer uppmärksammar och upplever…

Läs vidare

About Stockholms Akademiska Forum in English

Stockholm is the gateway to the academic world of Sweden. Being in the middle of the city center of Stockholm, our reception desk is there to guide you through the universities and university colleges of Stockholm – the capital of Sweden. Practical web site about studying in Stockholm For information about our universities and university…

Läs vidare