Mångfaldsgruppen

En angelägen uppgift inom högskolevärlden är att öka den sociala och etniska mångfalden. På Stockholms Akademiska Forum aktualiseras denna fråga framförallt i mångfaldsgruppen: personer från högskolorna som arbetar med breddad rekrytering, likabehandling, jämställdhet och mångfald. Tack vare deras arbete har samarbeten med gymnasieskolan och andra aktörer inom utbildningsväsendet kunnat samordnas, effektiviseras och förbättras. Mångfaldsgruppen driver…

Läs vidare

Vilka är Stockholms Akademiska Forum

Stockholms Akademiska Forum, StAF, har funnits sedan 1998 och är en samlingsorganisation för 21 högskolor i Stockholm, allt från tekniska högskolor och vårdhögskolor till högskolor med humaniora, juridik, ekonomi eller konst. Stockholms Akademiska Forum ska profilera Stockholm som ett nationellt och internationellt akademiskt centrum. Syftet är att studenter, näringsliv, och internationella aktörer uppmärksammar och upplever…

Läs vidare

About Stockholms Akademiska Forum in English

Stockholm is the gateway to the academic world of Sweden. Being in the middle of the city center of Stockholm, our reception desk is there to guide you through the universities and university colleges of Stockholm – the capital of Sweden. Practical web site about studying in Stockholm For information about our universities and university…

Läs vidare