Övriga projekt

Naturhistoriska Riksmuseet och Stockholms Akademiska Forum samarbetar sedan hösten 1999 med att bemanna utställningar på Naturhistoriska Riksmuseet med guider.

Under 2007 gäller samarbetet utställningarna ”Natur i Sverige”, ”4,5 miljarder år – jorden och livets historia”, ”Liv i vatten”, ”Uppdrag klimat”, ”Se hjärnan” och Linnéutställningen.

Stockholm Akademiska Forum bemannar utställningarna med studenter från Stockholms universitet. StAF har en administrativ och samordnande roll i projektet som bland annat innebär ekonomiadministration och utanordning av arvoden.