Vilka är Stockholms Akademiska Forum

Stockholms Akademiska Forum, StAF, har funnits sedan 1998 och är en samlingsorganisation för 21 högskolor i Stockholm, allt från tekniska högskolor och vårdhögskolor till högskolor med humaniora, juridik, ekonomi eller konst. Stockholms Akademiska Forum ska profilera Stockholm som ett nationellt och internationellt akademiskt centrum.

Syftet är att studenter, näringsliv, och internationella aktörer uppmärksammar och upplever Stockholm som en attraktiv universitetsstad och därför väljer att studera eller etablera sig i Stockholmsregionen.

Sedan årsskiftet 2005/2006 är även Stockholms stad medlem i Stockholms Akademiska Forum och har representanter i vår styrelse och i våra grupper. StAF tillhör formellt Stockholms universitet men i alla verksamhetsfrågor är högsta beslutande organ Stockholms Akademiska Rektorskonvent. Rektorskonventet utser StAFs styrelse som i sin tur tillsätter olika arbetsgrupper. Arbetsgrupperna tar sig an olika projekt inom de aktivitetsområden som Stockholms Akademiska Forum har till uppgift att arbeta med.

StAFs vision är att positionera Stockholm som norra Europas ledande akademiska region


Stockholms styrkor som student- och universitetsstad

Stockholm är en kunskapsregion i Skandinavien med innovation och hög kvalitet inom sina utbildningsområden. I Stockholm finns forskning med den största och mest heltäckande forskningsmiljön i landet.

Stockholm utgör Sveriges ledande affärscentrum med en dynamisk arbetsmarknad inom den privata och offentliga sektorn.  I Stockholm finns också goda utsikter till praktik under studietiden samt till arbete efter studierna.

Stockholm har ett varierat utbud av aktiviteter för studenter. Förutom storstadens rika utbud av kultur, rekreation och nöjen finns studentkårer och studentföreningar vid alla högskolor med ett rikt utbud av aktiviteter. Stockholm erbjuder både den stora stadens fördelar och den lilla universitetsortens gemenskap.