Study in Stockholm

Study in Stockholm är ett samarbete mellan 21 universitet och högskolor i Stockholm. Study in Stockholm har som övergripande syfte att marknadsföra Stockholmsregionen som ett attraktivt kompetenscentrum för högre studier och forskning för att därmed öka antalet utländska studenter, doktorander och gästforskare vid universitet och högskolor i Stockholm. Study in Stockholm skall fungera som ett…

Läs vidare