Mångfaldsgruppen

En angelägen uppgift inom högskolevärlden är att öka den sociala och etniska mångfalden. På Stockholms Akademiska Forum aktualiseras denna fråga framförallt i mångfaldsgruppen: personer från högskolorna som arbetar med breddad rekrytering, likabehandling, jämställdhet och mångfald. Tack vare deras arbete har samarbeten med gymnasieskolan och andra aktörer inom utbildningsväsendet kunnat samordnas, effektiviseras och förbättras. Mångfaldsgruppen driver…

Läs vidare